2 lata kadencji za nami

650

Osiągnięcia w trakcie 2 lat kadencji:

 1. Przejęcie części terenów po b. ZWCh WISTOM (21 ha) i znalezienie inwestora na te tereny (nowe miejsca pracy). 
 2. Odnowienie Dworca PKP i jego otoczenia (dzięki zawartemu porozumieniu z PKP) 
 3. Modernizacja (na razie częściowa) Targowiska Miejskiego.
 4. Przystąpiono do opracowania  programu rewitalizacji miasta. Pierwszym etapem jest odnowienie kamienicy na pl. Kościuszki (mieści się tam sklep „Siódemka”) a także odnowienie zabytkowego budynku Urzędu Miasta
 5.  Zdecydowana poprawa stanu dróg, w tym przede wszystkim przez położenie dywaników asfaltowych i chodników (np. ul. Jerozolimska, Bohaterów Getta czy Fabryczna). Ulepszono drogi na osiedlach: Ludwików i Białobrzegi
 6. Rozpoczęto najważniejszą inwestycję w mieście: kanalizację Białobrzegów i Ludwikowa. Nasz projekt uzyskał akceptację w Urzędzie Marszałkowskim, dzięki czemu otrzymamy środki z Unii Europejskiej.
 7. Wyprowadzono MZK z zapaści finansowej. Mimo trudnej sytuacji udało się również zakupić 3 autobusy DAB.
 8. Komputeryzacja Urzędu Miasta. Dzięki temu urzędnicy Magistratu będą pracować efektywniej a mieszkańcy miasta będą szybciej i sprawniej obsłużeni. Komputeryzacja będzie kontynuowana. 
 9. Reorganizacja w placówkach oświatowych. Spowodowała zmniejszenie kosztów o 600.000 zł (2004)
 10. Utworzenie noclegowni. 
 11. Remont zdewastowanej Muszli Koncertowej, w której w okresie letnim odbyło się wiele imprez kulturalnych.
 12. Uzdrowienie sytuacji w spółkach miejskich (ZZO, ZGC, Oczyszczalnia Ścieków)
 13. Podpisanie 2 umów o partnerstwie z miastami zagranicznymi: Imano – Frankowsk (Ukraina) i Linares (Hiszpania).
 14. Utworzenie wraz z kilkoma podmiotami spółki: Fundusz Poręczeń Kredytowych.
  Przygotowanie Tomaszowskiego Programu Pomocy Małym i Średnim Przedsiębiorcom przyjętego przez Radę Miejską.
 15. Uratowanie Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzięki porozumieniu z Fundacją Rozwoju Gminy Zelów TiP będzie nadal funkcjonował i pomagał rodzimym przedsiębiorcom.
 16. Rozpoczęto budowę bloków o charakterze socjalnym – projekt BURSZTYNOWA. Poza tym powstaną kolejne bloki pod wynajem – ul. Stolarska. Budowę jednego z nich także już zaczęto.
 17. Przejęcie pl. Kościuszki. Dzięki temu władze miasta będą miały wreszcie wpływ na centrum Tomaszowa.