Bruksela bliżej Tomaszowa

729

Spotkanie w Komisji Europejskiej było w całości poświęcone funduszom strukturalnym czyli kwestii, która nas najbardziej interesuje. 
            W Brukseli przebywała 40 –osobowa grupa z województwa łódzkiego. Program pobytu był bardzo intensywny, odbywały się spotkania, szkolenia, pokazy. Zwiedzano Parlament Europejski, rozmawiano z urzędnikami unijnymi. Jeden z prelegentów Dieter Birkenmaier (administrator ds. ceł W Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej) mówił m.in. o gospodarczych podstawach UE: zasadzie wolnego rynku, zasadzie swobodnego przemieszczania się pracowników, pracobiorców i osób pracujących na własny rachunek, zasadzie wolnej konkurencji między państwami członkowskimi. Birkenmaier podkreślił również fakt, że polski lobing w Brukseli jest zbyt mało widoczny. – Nie chciałbym krytykować polskich regionów, ale moim zdaniem rzeczników ich interesów jest w Brukseli zbyt mało – mówił unijny urzędnik.

            Przypomnijmy, że Tomaszów wkrótce otrzyma środki z Funduszu Spójności na realizację Programu „Białobrzeska”. Szczegóły techniczne są jednak ustalane na poziomie krajowym. Jednak jak podkreśla wiceprezydent Żerek, wiedza uzyskana w Brukseli zostanie spożytkowana dla miasta.  (aw)