Reymont uratowany

652

W związku z taką koncepcją prezydent
Mirosław Kukliński przesłał pismo do Marszałka Wojewodztwa Łódzkiego i władz
PKP. "Konsekwencje decyzji PKP uderzają głównie w liczne grupy młodych
Mieszkańców Tomaszowa i okolic, którzy dzięki temu połączeniu, mogli
korzystać z ośrodków naukowych południowej Polski. Wielu Tomaszowian czuje
się wyraźnie rozgoryczonych i zdegustowanych tego typu rozwiązaniem, czego
wyrazem są liczne sygnały i interwencje, które docierają do władz
samorządowych. Miarę tego rozgoryczenia zwiększa również i to, że nowa trasa
przejazdu pociągu "Reymont" przeprowadzona została przez miasto, które
posiada już bezpośrednie połączenie z Krakowem. Tymczasem na skutek
planowanych zmian Tomaszów Mazowiecki traci ostatnie z połączeń
dalekobieżnych. Sytuacja ta zmusza mnie do złożenia wniosku o zmianę
podjętej decyzji i przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego na
trasie Tomaszów Mazowiecki – Kraków.


    Przesłanki, które zdecydowały o
zmianie trasy przejazdu pociągu "Reymont" są co najmniej wątpliwe. Nie można
bezkrytycznie podchodzić do badań marketingowych wskazujących na rzekomą
nierentowność dotychczasowego połączenia. Jest to tym bardziej
zastanawiające, że planuje się uruchomienie pociągu na trasie, która już
realizuje tego typu połączenie, z założeniem, że nie będzie to generować
dalszych strat.

    Zdumienie mnie fakt, że tak
szeroko postulowana we współczesnym świecie zasada zrównoważonego rozwoju
została w tym przypadku zupełnie pominięta. Jestem przekonany, że w
perspektywie całego Regionu Łódzkiego, pozbawienie Tomaszowa Maz. i Opoczna
dotychczasowej linii komunikacyjnej do Krakowa przyniesie szereg
niekorzystnych efektów i skutków
" – pisał prezydent. Ponadto jego
przedstawiciele rozmawiali w dyrekcji Kolei nt zmiany decyzji. Te działania
doprowadziły do utrzymania trasy przejazdu "Reymonta". – W ostatnich
dniach prowadziliśmy intensywne rozmowy z PKP i udało się uzyskać
zapewnienie, że to połączenie zostanie utrzymane. Nieznacznie zmieni się
tylko godzina
– mówi prezydent Mirosław Kukliński. Potwierdza ten fakt
pismo przesłane do prezydenta przez członka zarządu PKP Przewozy Regionalne,
dyr. handlowego Grzegorza Uklejewskiego. Wynika z niego, że pociąg
pośpieszny „Reymont”
  będzie kursował w dalszym ciągu przez Tomaszów
Mazowiecki, Dębę Opoczyńską i dalej Centralną Magistralą Kolejową do
Krakowa.
 Koncepcja zmiany trasy pociągu wynikała – wg dyr.
Uklejewskiego – z powodów ekonomicznych. Jego zdaniem trasa przez Tomaszów
przynosi większe straty niż przez Piotrków. Jednak w związku z działaniami
władz samorządowych Tomaszowa, dotychczasowa trasa zostanie utrzymana.

 

 Artur Wolski
Rzecznik Prezydenta
Tomaszowa Mazowieckiego