1 dzień Kraków – Wzgórze Wawelskie bez komnat, Kościół Mariacki, Sukiennice, Rynek

387

KRAKÓW w JEDEN DZIEŃ ???

Tak, jest to możliwe, ale trzeba wyjechać ok. 630.
Do Krakowa dojedziemy na godzinę 1115-1130.
Z przewodnikiem podejdziemy do Smoka Wawelskiego, po czym wejdziemy na
Wzgórze Wawelskie, gdzie zobaczymy dziedziniec Zamku. Wejdziemy także do
katedry Wawelskiej, zobaczymy sarkofagi ¶w. Stanisława, nagrobki kilku królów
i Królowej Jadwigi, słynne arrasy i groby królewskie. Krętymi schodami
wspinać się będziemy do największego polskiego dzwonu – ZYGMUNTA.
Następnie Traktem Królewskim przejdziemy na Rynek Starego Miasta,
na którym przysięgał Ko¶ciuszko, zobaczymy Sukiennice. Przejdziemy
ulic± Floriańsk± do BARBAKANU i BRAMY FLORIAŃSKIEJ. Wrócimy na rynek,
aby w ko¶ciele Mariackim zobaczyć ołtarz Wita Stwosza i
posłuchać hejnału z Wieży Mariackiej. Jeszcze tylko 30 minut na zakupy
i musimy udać się w drogę powrotn±, aby wrócić do domu ok. 1930.

Cena: 55 zł.

¦wiadczenia: transport autokarem, przewodnik, wstępy na Wawelu
i do Ko¶cioła Mariackiego, parkingi, ubezpieczenie NNW
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW