1 dzień Toruń – Stare Miasto, Planetarium, rejs statkiem po Wiśle

518

TORUŃ – PLANETARIUM

Nie musimy odrywać się od Ziemi, aby odbyć podróż w kosmos.

Wystarczy zje¶ć wczesne ¶niadanie spotkać się w autokarze ok. 700
i wyruszyć w kierunku Torunia. Po trwaj±cej około 4,5 godziny podróży
jeste¶my na miejscu. W planetarium czekaj± na nas fotele, w których wystarczy
usi±¶ć wygodnie i pogr±żyć się w pięknie otaczaj±cego nas zewsz±d kosmosu.
Proponujemy seanse:
CUDOWNA PODRÓŻ II – dla dzieci do IV klasy;
BŁĘKITNA PLANETA dla dzieci i młodzieży;

Po trwaj±cym 45 minut seansie warto wyj¶ć na uliczki toruńskiego Starego
Miasta. Zobaczymy mury obronne, Krzyw± Kamienicę, Dom Kopernika (z zewn±trz),
Rynek z pomnikiem M. Kopernika, a przy sprzyjaj±cej pogodzie, zrelaksujemy
się podczas 50 minutowego rejsu stateczkiem po Wi¶le ogl±daj±c panoramę
Torunia.
Zakończenie wycieczki ok. 1930-2000.

Cena: 55 zł.

¦wiadczenia: transport, pilot-przewodnik, wstęp do Planetarium,
ubezpieczenie NNW, dieta dla organizatora, parkingi.
KALKULACJA DLA MIN. 39 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW