1 dzień Wrocław – Panorama Racławicka, Stare Miasto

522

WROCŁAW – PANORAMA RACŁAWICKA

Wyjazd ok. 730, przejazd do Wrocławia na godz. 1130,
spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta: Ostrów Tumski, Katedra,
Rynek Główny. Przej¶cie do Rotundy Muzeum Narodowego. Krótkie wprowadzenie do
„Bitwy pod Racławicami” MAŁA PANORAMA – makieta terenu, układ wojsk itp.
Seans w Panoramie Racławickiej.
Około 1530 wyjazd w drogę powrotn±.
Około 2000 zakończenie imprezy.
W miejsce niektórych punktów powyższego programu możemy zaproponować: Ogród
Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, ZOO, statek.

Cena: 61 zł.
 
¦wiadczenia: transport, przewodnik we Wrocławiu, wstęp do
Panoramy Racławickiej, ubezpieczenie NNW, parkingi.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW