2 dni Kraków – jak w wycieczce jednodniowej, Wieliczka – Zabytkowa Kopalnia Soli

705

K R A K Ó W – W I E L I C Z K A

I dzień: ok.730 wyjedziemy w kierunku
Krakowa, przejedziemy przez czę¶ć Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie
zobaczymy „Maczugę HERKULESA” i zamek w Pieskowej Skale (z
zewn±trz). Ze Skały bezpo¶rednio jedziemy do Kopalni Soli w Wieliczce,
aby po spotkaniu z przewodnikiem, zej¶ć po schodach kilkadziesi±t metrów pod
ziemię (potrzebne swetry lub kurtki) i znaleĽć się w niesamowitym ¶wiecie
solnych korytarzy, komór i kaplic wypełnionych solnymi rzeĽbami i narzędziami
używanymi niegdy¶ przez górników. Po ok. 2,5 godzinnym zwiedzaniu, wyjedziemy
wind± na powierzchnię. Chwila na zakupy pami±tek i odjazd w kierunku miejsca
noclegu, na obiad.
II dzień: po ¶niadaniu przejazd na parking pod Wawelem,
zwiedzanie z przewodnikiem – podejdziemy do Smoka Wawelskiego, po czym
wejdziemy na Wzgórze Wawelskie, gdzie zobaczymy dziedziniec Zamku, Katedra
Wawelska
, a w niej słynne arrasy i groby królewskie. Krętymi schodami
wspinać się będziemy do największego polskiego dzwonu – ZYGMUNTA. Traktem
Królewskim
przejdziemy na Rynek Starego Miasta, na którym
przysięgał Ko¶ciuszko, zobaczymy Sukiennice. Przejdziemy do BARBAKANU,
BRAMY FLORIAŃSKIEJ i POMNIKA GRUNWALDZKIEGO
. Wrócimy na rynek, aby w ko¶ciele
Mariackim
zobaczyć ołtarz Wita Stwosza i posłuchać hejnału .
Jeszcze tylko 30 minut na zakupy, obiad ok.1430 i musimy ruszać w
drogę powrotn±, aby wrócić ok. 1930.
 
Cena: 157 zł.

¦wiadczenia: transport, nocleg, posiłki wg programu, pilot,
przewodnicy w Krakowie i w Wieliczce, wstępy (Wieliczka, Kraków), parkingi,
ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW