Rabka-Pieniny-Tatry od 315 zł

625

R A B K A – P I E N I N Y – T A T R Y

I dzień: Wyjazd ok. 730 przejedziemy
bezpo¶rednio do Wieliczki. Zjedziemy wind± do kopalni na poziom 135 m.
– zwiedzanie trasy turystycznej. z poszukiwaniem  solnego skarbu trwa ok. 2 godzin. Ze skarbem wyjeżdżamy na
powierzchnię. Po przej¶ciu ok. 200 metrów zwiedzamy Zamek Żupny, w
którego podziemiach 45 min. lekcja pt. „Kuchnia z solę i bez” z bezpo¶rednim
udziałem dzieci. Po lekcji ze zdobytym skarbem i własnoręcznie zrobion±
pami±tk±, pojedziemy na 
obiadokolację i nocleg.
II dzień: Po ¶niadaniu ok. 6 godzinna wycieczka na Maciejow±,
powrót na obiad, czas do dyspozycji Wychowawców, kolacja i nocleg.
III dzień: Po ¶niadaniu wycieczka (zabieramy suchy prowiant) w Pieniny:
przejazd do Sromowcy, spacer do W±wozu Szopczańskiego z widokiem na Trzy
Korony
. Przejazd do Jaworek – W±wóz Homole, Szczawnica
czas wolny, powrót do Rabki na obiadokolację i nocleg.
IV dzień: Po ¶niadaniu (zabieramy suchy prowiant) wycieczka do Zakopanego:
Gubałówka
(wjazd i zjazd), zabytkowy cmentarz i ko¶ciółek, skocznia
narciarska
, Jaszczurówka, przejazd do Doliny Ko¶cieliskiej
– spacer do Hali Ornak lub W±wóz Kraków. Powrót na
obiadokolację i nocleg do Rabki.
V dzień: Po ¶niadaniu przejazd do Krakowa, zwiedzanie Wzgórza
Wawelskiego
: dziedziniec, Katedra, dzwon Zygmunta, Groby Królewskie,
przej¶cie traktem królewskim na Rynek Starego Miasta, Ko¶ciół
Mariacki
, Miejsce przysięgi Tadeusza Ko¶ciuszki, czas wolny, obiad,
powrót ok. 1930.
 
Cena: 330 zł.

¦wiadczenia: transport, noclegi, posiłki i wstępy wg programu, ubezpieczenie
NNW. KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW