Wesprzyj LIDERA

728Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER  przy Szkole Podstawowej nr 14
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. J. Słowackiego 28 / 34, Tel. / Fax. 0 44 724 48
04
Tel. 0 44 724 07 78, e – mail : lidersp14tomaszow@interia.pl
NIP – 773 – 22 – 07 – 885, REGON 5 9 2 1 3 0 4 22.

sekcje sportowe :
KOSZYKÓWKA KOBIET                                                        

DROGI SPONSORZE, DARCZYŃCO !

Każda
osoba fizyczna może przekazać w roku podatkowym organizacji pożytku publicznego
kwotę do 350 zł ( to jest inna darowizna niż 1 %należnego podatku). Kwotę tę
odlicza się od podstawy opodatkowania. Darowizna musi być udokumentowana dowodem
wpłaty na rachunek organizacji. Każda firma osoba prawna ( spółka z o. o. ,
spółka akcyjna fundacja, stowarzyszenie itp. ) może przekazać dowolnej wysokości
kwotę jako darowiznę na rachunek organizacji pożytku publicznego, ale tylko 10 %
dochodu podlega odliczaniu od dochodu przy rozliczeniu rocznym.

ODPIS OD PODATKU 1 %

ZRÓB DOBRY UCZYNEK – NIE DAWAJ FISKUSOWI TEGO CO MOŻESZ DAĆ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO.

TYLKO POMIĘDZY 1 STYCZNIA A 30 KWIETNIA, PO ZAKOŃCZENIU ROKU PODATKOWEGO.

Każdy może przekazać kwotę w wysokości 1 % swoich dochodów na rzecz organizacji
pożytku publicznego.
 

WPŁATA MUSI BYĆ DOKONANA PRZED ZŁOŻENIEM ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO
( koniecznie na konto bankowe, po 1 stycznia przed datę złożenia zeznania –
najpóźniej do 30 kwietnia, zachować dowód wpłaty Pewnie byłoby dobrze, gdyby na
tym dowodzie znalazła się informacja, że jest to („ wpłata 1 %” podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego dokonana zgodnie z art. 27 d ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych”). Ta możliwość dotyczy podatku od dochodu z 2004
roku, wykazywanego w zeznaniu podatkowym składanym do 30.04. 2005 roku.


TO NIC NIE KOSZTUJE – DAJESZ PIENIĄDZE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZAMIAST WRZUCIĆ JE DO OGROMNEGO WORA , Z KTÓREGO NIE WIADOMO, KTO JE WYJMIE.
WIESZ CHYBA, ŻE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO LEPIEJ ZARZĄDZAJĄ NIŻ BUDŻET
PAŃSTWA.

Ta propozycja jest przede wszystkim dla tych, którzy przy rocznym rozliczeniu
muszą coś dopłacić fiskusowi. 1 % ( lub mniej ) całości należnego podatku
wpłacasz na konto organizacji pożytku publicznego, a dopiero potem fiskusowi,
tyle ile jeszcze musisz.
Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” jest organizacją pożytku
publicznego.

 

 Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0 0 0 0 2 1 6 0 6 2 z dnia 21. 09. 2004
roku.

Bank P e k a o S. A. oddział / Tomaszów Maz.
4 0 1 2 4 0 3 1 4 5 1 1 1 1 0 0 0 0 2 7 8 6 1 5 2 7