Monografia jedenastki

669


W minionym roku swoją wieloletnią działalność zakończyła Szkoła Podstawowa nr 11. Dla przypomnienia i uczczenia jej historii, dokonań pracowników i uczniów, jesienią minionego roku odbyła się impreza pt. Święto szkoły – pożegnanie jedenastki. Komitet organizacyjny uroczystości podjął również decyzję o wydaniu monografii placówki. Prace nad jej przygotowaniem trwały od ubiegłego roku i dobiegają końca. Pozostał ostatni etap: wydanie historii szkoły drukiem.
Dzięki hojnemu wsparciu Stowarzyszenia Dobroczynnego Lokalny fundusz Roku 2000, wspomagającego finansowo lokalne inicjatywy w ramach programu Działaj Lokalnie IV Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz innych ofiarodawców udało się zebrać część potrzebnych na ten cel funduszy. W gromadzeniu pozostałej kwoty, komitet liczy na pomoc darczyńców. W szczególności osób związanych z jedenastką: byłych pracowników i absolwentów.


Wpłaty można kierować na konto:

Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.
26 1240 3145 1111 0000 2778 81156
koniecznie z dopiskiem Monografia.


          
Komitet Organizacyjny
ŚWIĘTO SZKOŁY-POŻEGNANIE
              „JEDENASTKI”