Ecce Homo przyznane

613

    Order Ecce Homo, czyli „Oto człowiek” wręczany jest od 1997 roku. Odznaczenie, jest nierozerwalnie związane z Tomaszowem. W wyborze biorą udział m.in. ks. Roman Pawlas, proboszcz tomaszowskiej parafii ewangelickiej i Dariusz Walczak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Wyróżnienia od początku wręczane właśnie w tym ośrodku. Odznaczenie przyznawane jest po to by docenić wszystkich tych, którzy działają na rzecz bliźnich wbrew wszelkim przeciwnościom. Otrzymują je osoby nieskazitelne, uczulone na krzywdę i dające świadectwo wielkiej miłości drugiego człowieka. W gronie uhonorowanych orderem znaleźli się m.in. Jan Paweł II, Dalajlama, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kapuściński, Wojciech Kilar, Jacek Kuroń, Hanna Krall, Jerzy Owsiak, Tadeusz Różewicz i Janina Ochojska. Wyróżnienie jest bardziej znane i cenione nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami. Jak mówią członkowie kapituły, każda kandydatura jest dokładnie analizowana, a wybór poprzedza często burzliwa dyskusja
    Tegorocznymi laureatami orderu zostali: Krystyna Byszewska, założycielka rodzinnego i społecznego domu dziecka; Tomasz Dangiel, warszawski lekarz, twórca hospicjum dla dzieci; Anna Dymna, założycielka fundacji „Mimo wszystko”; siostra Lidia Gottschalk, przełożona zakonu ewangelickiego, organizująca pomoc w szpitalach i domach dziecka; prof. Zygmunt Jamroży, zasłużony harcmistrz, organizator specjalnej fundacji zuchowej; Sylwia Karłowska, działaczka społeczna zaangażowana w niesienie pomocy charytatywnej dla środowiska polskiego na Litwie i Kaya Mirecka-Ploss, działaczka polonijna z USA, prezes fundacji „Mam marzenie” dla nieuleczalnie chorych dzieci. Wręczenie odznaczeń dla laureatów ma się odbyć w ORDN w czerwcu.