Prezydent otrzymał absolutorium

495

 Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. 6 radnych było za, nikt nie głosował przeciw a 4 osoby wstrzymały się od głosu. – Stwierdzamy, że Prezydent Miasta sprawy związane z budżetem i Programem Gospodarczym traktował w swojej pracy za bardzo ważne, decyzje w zakresie spraw budżetowych podejmował zgodnie z prawem mając na uwadze osiągnięcie pozytywnych efektów – czytamy w opinii. Pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2004 rok wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.