XLII Sesja Rady Powiatu

623

24 listopada br. o godz.
13.00, w sali medialnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 /Legionów 47/
odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad, oprócz punktów porządkowych, przewiduje wysłuchanie informacji
Dyrektora Szpitala Rejonowego SP ZOZ o bieżącej sytuacji w Szpitalu, podjecie
uchwał:

 • w sprawie zadań
  realizowanych przez powiat tomaszowski w 2005 roku w ramach rehabilitacji
  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON
  przeznaczanych na te cele

 • w sprawie realizacji w
  latach 2005-2007 inwestycji pn: ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy
  Tomaszowem a Spałą

 • w sprawie zmian w budżecie
  na 2005 rok
   

Uzupełnieniem porządku Sesji
będzie wysłuchanie informacji o pracy Zarządu Powiatu między sesjami oraz
interpelacje i wnioski radnych.