W ROCZNICĘ WYZWOLENIA MIASTA

726

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz., Związki Kombatanckie i Rada Kombatantów przy Staroście Tomaszowskim, Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy zapraszają na uroczystości patriotyczne organizowane z okazji 61. rocznicy wyzwolenia Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, które odbędą się 21 stycznia br.

Program uroczystości obejmuje:


 • godz. 10.30 – składanie kwiatów przez reprezentantów uroczystości przy obelisku
  „ Polegli na polu chwały 1939-1945”
  – miejsce: Cmentarz Wojenny ul. Smutna


 • godz. 11.00 – msza święta w Kościele Świętej Jadwigi Królowej /ul. Warszawska 75/81/


 • godz. 12.30
  – widowisko historyczne pt. „Forsowanie linii Pilicy – wystawa historyczna pt. „Wojna zatrzymana w Pilicy”
  – miejsce: Skansen Rzeki Pilicy, ul. Frycza-Modrzewskiego