RADIO JUŻ W MAJU

678

Poprzednia informacja o
uruchamianiu radiostacji w Tomaszowie spotkała się z dość dużym zainteresowaniem
naszych Czytelników. Konieczne jest zatem podzielenie się ostatnimi
wiadomościami, tym bardziej, że pochodzą od osoby najbardziej kompetentnej w
sprawie czyli od prezesa Radio FaMa Kielce, Jana Jagielskiego.


Radio ruszy z początkiem maja. Czas jaki minął od momentu przyznania koncesji
nie został jednak zmarnowany.

Firma szukała właściwego lokum
/jest już wybrane, nie możemy jednak podać adresu/ należało wykonać wiele
przedsięwzięć, których co prawda nie mogli widzieć przyszli radiosłuchacze,
jednak których nie można było pominąć.


Ze spraw dotyczących radia, a poruszanych w czasie internetowej dyskusji możemy
dodać, że w kwietniu odbędzie się przesłuchanie/nabór skierowane do
potencjalnych pracowników i współpracowników /poprzedzi je stosowny komunikat/.


Nie ma problemu nazwy radia – FaMa Tomaszów tak brzmi oficjalna już nazwa i
żadnego konkursu właściciele nie przewidują.


I sprawa na dziś, póki co ostatnia, już wkrótce na www.tomaszow.pl znajdzie się
link do strony internetowej kieleckiej radiostacji, do której zainteresowanych
odsyłamy już dziś: www.radiofama.com.pl