BRZUSTÓWKA

1231

Nosiła w przeszłości różne nazwy: Brzustowa, Brzustówek i Borzystówka. Zawsze jednak była tym samym siedliskiem ludzkim, ściśle zespolonym z Pilicą i Niebieskimi Źródłami. Przez kilka wieków stróżowała pilickim brodom i przeprawom, przez które wiódł ruchliwy szlak z Opoczna do Wolborza. Pierwsza wzmianka historyczna o Brzustówce pochodzi z 1411 r. Aż do I wojny światowej była odrebną wsią. Jednakże, pomimo wcielenia w 1915 roku do granic administracyjnych Tomaszowa, potrafiła do dzisiaj zachować swoją odrębność i swój własny, niepowtarzalny klimat. Trafnie oddaje go lokalna przyspiewka: "Brzustówka, Brzustówka piękna okolica, z jednej strony Tomaszów, a z drugiej Pilica".

Za: Andrzej Kobalczyk "…na biesiadę w młynie" TIT nr 25 z 22 czerwca 2001 r.