KALENDARIUM

718
 • 1405 – Pierwsza pisemna wzmianka o Białobrzegach, od 1977 dzielnicy miasta.
   .
 • 1411 – Pierwsza wzmianka o Brzustówce, od 1915 w granicach administracyjnych miasta.
   .
 • 1788 – Odkrycie w dobrach ujezdzkich hrabiego Tomasza Ostrowskiego (w okolicach dzisiejszego Tomaszowa) złóż rud syderytowych.
   .
 • 1789 – KUŹNICE TOMASZOWSKIE pojawiaja po raz pierwszy się w dokumentach pisanych.
   .
 • 1805 – Tomasz Ostrowski przekazał swe dobra ziemskie najstarszemu synowi Antoniemu.
   .
 • 1812 – Budowa pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego).
   .
 • 1.10.1822 – Ukazał się dokument określający warunki osiedlania się na terenie miasta.
   .
 • 1824 – Miasto otrzymało status osady przemysłowo – handlowej pod zarządem wójta.
   .
 • 1827 – Powstaje "BATAVIA" ówcześnie największa fabryka w Tomaszowie (aktualnie – Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych).
   .
 • 6.07.1830 – Tomaszów Mazowiecki uzyskał prawa miejskie, burmistrz – Śniegocki.
   .
 • II poł. XIX w. – do 1914 Okres największego rozkwitu miasta:
  • 1846 powierzchnia miasta: 311 ha
  • 1856 powierzchnia miasta: 486 ha

   .

 • 1858 – Sprowadzono do miasta pierwsza maszyne parową (drugą w 1862, w 1865 było ich pięć).
   .
 • 1866 – Tomaszów liczy 7000 mieszkańców.
   .
 • 1870 – Powstaje pierwszy zakład litograficzny Juliusza Pakielewicza.
   .
 • 1874 – Rozpoczyna działalność apretura (wykańczalnia) i farbiarnia Maurycego Piescha – na początku XX w. jeden z największych tego typu zakładów w Europie – aktualnie "MAZOVIA".
   .
 • 18.03.1876 – Z inicjatywy Maurycego PIESCHA, przemysłowca i Dawida S. HALPERA.
   .
 • 18.03.1877 – bankiera powstała Tomaszowska Ochotnicza Straz Ogniowa, zatwierdzona przez rosyjskie władze zaborcze dopiero w 1977.
   .
 • 1879 – Tomaszów to: 12.000 mieszkańców, 22 zakłady poruszane siłą pary i około 200 fabryk i warsztatów ręcznych.
   .
 • 1880 – "Najwyższym zakładem naukowym w mieście" jest 6-oddziałowa szkoła tzw. Aleksandrówka.
   .
 • 1881 – Rusza wielka fabryka Hilarego Landsberga przy ul. Gustownej (obecnie 3-go Maja), złożona z przędzalni, tkalni mechanicznej, farbiarni i wykańczalni.
   .
 • 1884 – W podtomaszowskim Wilanowie powstaje pierwsza stacja kolejowa na linii Koluszki – Skarżysko.
   .
 • 1885 – 15.000 mieszkańców.
   .
 • 1887/89 – Staraniem dr J. Rode i pastora Eugeniusza Biedermana powstaje szpital miejski św. Stanisława.
   .
 • 1903 – Podjęła działalność Szkoła Handlowa, w której młodzież mogła na miejscu w Tomaszowie uzyskać wykształcenie średnie. Jej tradycje kontynuuje I LO im. J. Dąbrowskiego.
   .
 • 1905 – Z inicjatywy dr J. Rodego powstaje Koło Macierzy Szkolnej.
   .
 • 1907 – Przypuszczalny początek prasy na terenie dzisiejszego Tomaszowa, wychodzi KURIER GUSTKOWSKI.
   .
 • 1910 – W Tomaszowie powstaje gazownia.
   .
 • 20.11.1911 – Początki skautingu w Tomaszowie (Jan Andrzej Sadowski, Eugeniusz Lesser, Paweł Nowak, Jan Szuster).
   .
 • 1.05.1912 – Powstaje Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu – późniejszy ZWCH "WISTOM".
   .
 • 1915 – Tomaszów zostaje powiększony m.in. o Gustek i Brzustówkę.
   .
 • 8.06.1915 – Zmarł dr Jan Serafin Rode – jeden z najwybitniejszych Tomaszowian. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyzmu Tomaszowian.
   .
 • 1916 – powierzchnia miasta: 1895 ha.
   .
 • 1918 – Odsłonięcie pomnika T. Kościuszki.
   .
 • 9.03.1919 – Zostaje wybrana, pierwsza po odzyskaniu niepodległości Rada Miejska z przewodniczącym Karolem Kotarskim na czele. Prezydentem Miasta zostaje inż. Stanisław Gruszczyński.
   .
 • 1923 – Stanisław Bouin, Józef Skrzypiński i Leon Drajling powołują do życia Robotniczy Klub Sportowy "Lechia".
   .
 • 1925 – Początki lokalnej prasy wychodzącej w języku polskim – ukazuje się "TOMASZOWSKI KURIER POLSKI".
   .
 • 1926 – Wychodzi "ECHO MAZOWIECKIE".
   .
 • 1927 – Wzniesiony zostaje Magistrat, budynek, siedziba władz miejskich.
   .
 • 1927 – Powstaje Muzeum Regionalne.
   .
 • 1928 – Otwarcie Biblioteki Miejskiej.
   .
 • 6.01.1932 – Zmarł Stanisław Narewski.
   .
 • 1938 – Rozpoczęto tworzenie Archiwum Miejskiego.
   .
 • 18.01.1945 – Wyzwolenie Tomaszowa spod okupacji hitlerowskiej.
   .
 • 15.09.1956 – Uruchomiono regularną komunikację miejską (trzy linie) obsługiwaną przez autobusy Star 52 (zwane stonkami).
   .
 • 1957 – 1959 – Budowa stadionu i hali sportowej RKS „Lechia".
   .
 • 1961 – Powstanie rezerwatu przyrody "NIEBIESKIE ŹRÓDŁA".
   .
 • 1962 – Przekazanie do użytku telewizyjnej stacji przekaźnikowej.
   .
 • 1964 – Oddano do użytku nowy szpital z 544 łóżkami.
   .
 • 1966 – Uruchomienie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Pilica".
   .
 • 1972 – Początek budowy osiedla „Nieborów".
   .
 • 1973 – Zakończono budowę Zalewu Sulejowskiego.
   .
 • 1974 – Oddanie do użytku drogi szybkiego ruchu: Katowice – Warszawa.
   .
 • 1975 – Podłączenie miasta do sieci gazowej.
   .
 • 1976 – Oddano do użytku pasażerów nowy dworzec PKS.
   .
 • 1977 – oddano do użytku, w pełni zelektryzowaną linię kolejową Koluszki – Tomaszów – Radom.
   .
 • 1977 – Tomaszów miastem po obu stronach Pilicy. Włączenie w obszar miasta miejscowości: Białobrzegi i Ludwików.
   .
 • 1986 – W granice miasta włączone zostają – wraz ze znacznym obszarem terenów leśnych – Nagórzyce i Wola Wiaderna.
   .
 • 27.05.1990 – W pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach do rad gmin wybrano 36 radnych Rady Miejskiej.
   .
 • 1992 – Powstaje Straż Miejska, pierwszym komendantem – Piotr Remisz.
   .
 • 8.07.1998 – Powstaje Tomaszowska Filia Uniwersytetu Łódzkiego.
   .
 • 6.07.1999 – Rozpoczęcie budowy SKANSENU RZEKI PILICY.