KURIER GUSTKOWSKI

506

"KURIER GUSTKOWSKI": Pierwszym czasopismem, jakie wydawano na terenie Tomaszowa, był "Kurier Gustkowski. Tygodnik Społeczny, Literacki i Humorystyczny".
Włodzimierz Rudź tak o nim pisał: ,,Najstarsze pismo wychodzace w Tomaszowie, tym się różniło od normalnych, że było powielane. Kurier Gustkowski […] ukazał się po raz pierwszy w roku 1907 i wychodził co najmniej przez następne trzy lata. Wydawany był w modnym wówczas ośrodku kąpieliskowo-letniskowym Gustek, stanowiacym przedmiescie Tomaszowa. Anonimowi byli wydawcy "Kuriera" i autorzy artykułów".

Na podstawie jedynego znanego jak dotąd, częściowo uszkodzonego egzemplarza pisma z 1909 r. można stwierdzić, że istotnie wydawany był od 1907 r.. Nie ma natomiast dowodow,że wychodzil jeszcze po 1909 r. Ukazywał się w soboty, tylko w okresie wakacyjnym. Pisany był ręcznie i powielany na hektogramie w formacie 33,5×23 cm. Jedyny znany egzemplarz, nr 5 z 1909 r. nosi datę 31 lipca.

Co do osób wydających i piszących sugerowano, iż byli to letnicy przyjezdżający tutaj licznie z Łodzi, a nawet z Warszawy. Niestety na potwierdzenie takiej sugestii nie znaleziono żadnych informacji archiwalnych, a przebadano m.in. spis letników z lat 1905 – 1909, znajdujący się w zespole Archiwum Ostrowskich z Ujazdu. Inne przypuszczenie wysunął tomaszowski badacz dziejów miasta, Czesław Cyniak, podając, iż wydawcą tego pisemka był miejscowy lekarz i społecznik dr Stanisław Narewski. Ale i na potwierdzenie tej wersji również brak źródeł archiwalnych bądź wiarygodnych przekazów. Na treść znanego numeru tego osobliwego pisemka składały się drobne utwory literackie, bogata "Kronika miejscowa" oraz informacje kulturalne "Z Tomaszowa".

Za: Bogdan Jastrzębski "Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje" w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum 6, 1995 s. 75-95