LANGE Oskar

627

 urodził się 27.07.1904r. w Tomaszowie Maz. Wykształcenie średnie zdobył w naszej szkole. Następnie studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1929 wyjeżdża na dalsze studia do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych; powraca w 1936 roku i obejmuje wykłady na katedrze statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; rok później wraca do USA.

W latach II wojny światowej angażuje się w działalność społeczno-polityczną Zarządu Głównego Amerykańskiego Związku Wyzwolenia Polski. Po zakończeniu wojny zostaje ambasadorem Polski w Waszyngtonie. Wiosną 1944 r. udał się do Związku Radzieckiego dla nawiązania kontaktów ze Związkiem Patriotów Polskich I rządem ZSRR. Latem 1947 r. powraca do kraju, poświęca się pracy naukowej i politycznej: członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, w latach 1947-1965 był posłem na sejm oraz piastował stanowisko prezesa Związku Parlamentarnego Socjalistów Polskich; na Kongresie Zjednoczeniowym w roku 1948 zostaje członkiem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; w roku 1955 został członkiem, a w 1957 wiceprzewodniczącym Rady Państwa i tę funkcję pełnił, aż do śmierci.

W 1956 obejmuje katedrę ekonomii politycznej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie odbywa bardzo liczne podróże po najsłynniejszych uniwersytetach świata, wygłaszając swoje cykle wykładów z ekonomii politycznej. W 1957 zostaje wiceprzewodniczącym Rady Państwa i tę funkcje pełnił aż do śmierci.

W skali międzynarodowej został zaliczony do najwybitniejszych naukowców, działaczy pokoju, uznany jako rzeczoznawca problemów dotyczących współpracy krajów o różnych ustrojach społecznych.

Pochowany został w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powiązkach w Warszawie.

Za: www.joanna.tivi.net.pl