BUDZISZEWICE

436

to gmina rolnicza. Dobre gleby, czyste środowisko to korzystne warunki dla uprawy zdrowej żywności. Dobre warunki do rozwoju osadnictwa letniskowego. W gminie Budziszewice istnieją silne tradycje upraw sadowniczych i ogrodniczych. Odnotowuje się rozwój małych firm branży produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych.
Prężnie tu działa Stowarzyszenie Rozwoju Drobnej Przedsiębiorczości.

Pierwsze dokumenty historyczne pochodzą z końca XIV wieku i dotyczą powstania nowej parafii wydzielonej z istniejących wcześniej parafii głuchowskiej i czerniewickiej.

Szersze informacje o Budziszewicach zapisano w kronikach opisujących dzieje czasów króla Władysława Jagiełły. Odnotowano w nich przemarsz polskiej konnicy i piechurów na pola Grunwaldu w roku 1410. Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy można zaliczyć dwór J. Ch. Paska w Węgrznowicach.

W ostatniej dekadzie poprawiono nawierzchnię kilkudziesięciu kilometrów dróg, pokrywając je dywanikami asfaltowymi, bądź utwardzano kruszywem. Gmina intensywnie telefonizuje się, w roku 1993 wybudowano przekaźnik Centertelu, umożliwiający korzystanie z łączności bezprzewodowej.

Działa tu wiele ekspansywnych podmiotów gospodarczych, a władze gminy tworzą przychylny klimat dla pozyskania nowych inwestorów. Gmina Budziszewice dąży do rozwoju na swoim terenie agroturystyki i osadnictwa letniskowego.

Za: www.budziszewice.net