CZERNIEWICE

1210

 Gmina Czerniewice leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego przy trasie szybkiego ruchu A8 z Warszawy do Wrocławia.

Łagodnie pofalowany teren porastają niewielkie laski i zagajniki: wieksze obszary leśne znajduja się na południu gminy. Przez gmine przepływa w malowniczej dolinie rzeka Krzemionka, zasilajac po drodze liczne stawy, by znaleźć ujscie w Rawce. W okolicach Wielkiej Woli ma źródła mniejszy strumień – Luboczanka płynacy przez południowa częśc gminy i wpadający do Pilicy. W Pilicy kończy również swój bieg strumyk o nazwie Gać.
Najstarsze ślady osadnictwa w rejonie Czerniewic pochodzą z przed ok. 10 tysięcy lat p.n.e. Pięć tysięcy lat temu. w okresie tzw. kultury pucharów lejkowatych, tereny obecnych wsi Zubki Duże i Wielka Wola zamieszkiwały grupy ludności rolniczej.

Mimo tak wczesnego zasiedlenia tych terenów, najstarsza wzmianka pisana o Czerniewicach pochodzi z 1396 r. Włascicielem wsi był wówczas Andrzej Rzeszotko herbu Łabędź, ściśle związany z dworem księcia mazowieckiego Siemowita IV. Uzyskał on w 1413r. zgodę na erekcje parafii w Czerniewicach. sam kosciół wybudowano 60 lat wcześniej. W drugiej połowie XVII w. dobra Czerniewic i Studzianki były własnoscią Aleksandra Feliksa Lipskiego herbu Łada (od niego pochodzi współczesny herb gminy), później wielkorotnie zmieniały właścicieli.
Połozenie Czerniewic przy trakcie z Małopolski na Mazowsze spowodowało, iż wieś była świadkiem wielokrotnych przemarszów wojsk, jak i potyczek z nieprzyjacielskimi oddziałami. Najsłynniejsza bitwa rozegrała się 24 sierpnia 1656r. na goscińcu wiodącym z Czerniewic do wsi Lipie. Oddziały Stefana Czarnieckiego starły się z wojskami szwedzkimi, odzyskujac wiele cennych dóbr zrabowanych przez Szwedów w Krakowie.
W wyniku tej potyczki Czerniewice zostały spalone. Spłonął kosciół oraz okoliczne wsie: Lipie i Strzemeszna. Po bitwie na polach majatku Krzemienica zostały wzniesione trzy kamienne grobowce. Oprócz niedogodności sąsiedztwo traktu dostarczało wielu atrakcji mieszkańcom Czerniewic. Przejeżdżali tędy królowie, car, cesarz wraz z całymi orszakami. Od 1684r. przez Czerniewice wiodła trasa poczty konnej z Warszawy do Wrocławia, a od 1777r. także z Warszawy do Krakowa.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii gminy było założenie w 1773r. z polecenia Komisji Edukacji Narodowej szkoły parafialnej. W 1841r. powstał przy kosciele dom szpitalny dla starców i sierot.

Wielkość i zasobność Czerniewic to czynniki, które zaważyły na decyzji gen. J. Zajączka – namiestnika carskiego, o utworzeniu tutaj Urzędu Gminy. Po 1918r. Czerniewice stanowiły nadal centrum gminy. W 1927r. powstała tu Ochotnicza Straż Pożarna (w 1928r. także w Chociwiu). Okres okupacji hitlerowskiej przyniósł prześladowania i śmierć wielu mieszkańców tych terenów.

 Przebywając na terenie gminy warto zobaczyć liczne zabytkowe budowle, pomniki, parki i kapliczki:

  • kościół p.w. św. Małgorzaty z drugiej poł. XIXw. , drewniany, z wyposażeniem liturgicznym oraz obrazami z XVII i XVIIIw., obok dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z II poł XVIIIw.,
  • zespół późno klasycystycznych murowanych budynków dworskich z ok. 1843r. we wsi Studzianki.
  • kościół gotycko – renesansowy z 1598r. we wsi Krzemienica,
  • park i klasycystyczny dwór drewniany z przełomu XVIIIw.i XIXw. we wsi Chociw,
  • Kapiczka przydrozna z 1635r. przy drodze z Lipia do Krzemienicy,
  • kapliczka przydrożna z pocz. XiXw. z figurą św. Jana Nepomucena w Podkonicach,
  • zbiorową mogiłę powstańców z 1863r. na cmentarzu parafialnym w Czerniewicach.

DZIEŃ DZISIEJSZY:
Obecnie gmina Czerniewice zajmuje powierzchnię 12700 ha , z czego 3500 ha pokrywają lasy. W skład gminy wchodzi 35 wsi zamieszkałych przez 5500 mieszkańsów. Mimo niskiej bonitacji gleb Czerniewice są prężnym ośrodkiem rolniczym.

Za: www.czerniewice.pl