JEDENASTKA

608

Szkoła Podstawowa Nr 11 otworzyła swoje podwoje w dn.01.09.1958 r. i była pierwszą szkołą zbudowaną w mieście po II Wojnie Światowej. Dwupiętrowy budynek z poddaszem i podpiwniczeniem, projektowany był pierwotnie jako siedziba władz administracyjnych, został on jednak
w końcowej fazie budowy dostosowany do potrzeb szkoły. Znajdowało się w nim m. in. 13 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, 4 pracownie: biologiczna, fizyczno – chemiczna oraz robót ręcznych dla chłopców i dziewcząt.

W dniu 1 września naukę rozpoczęło 301 uczniów w 11 oddziałach.

W latach 1959 – 1970 funkcjonowała również w szkole Miejska Poradnia Społeczno – Pedagogiczna, natomiast w latach 1960 – 1965 mieściła się tu także siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego i Baletowego.
W 1961 r. dzięki twórczej pracy i konsekwentnym wysiłkom społecznym mgr Bogusława Drozdowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, powstał szkolny stadion sportowy a w roku 1964/65 pierwszy tor lodowy i lodowisko.

W 1977 szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię J. Krasickiego.

W 1979/80 oddany został do użytku nowy obiekt sportowy – wielofunkcyjna hala balonowa o pow. 1340 m2, zmodernizowana pod koniec lat 90-tych.

W 1984 do budynku szkoły zostało dobudowane trzecie piętro z dziewięcioma salami i dużym holem, co w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy placówki.

W latach 2002/2003, dzięki staraniom obecnego dyrektora szkoły, udało się zrealizować wielki projekt termomodernizacji budynku szkolnego. Remont objął instalację c.o., docieplenie, wymianę stolarki okiennej i modernizację zewnętrznej elewacji budynku.

Od 1999 r. w wyniku reformy systemu edukacji, szkoła uzyskała status Zespołu Szkół Nr 7, w skład którego wchodzą: do wygaśnięcia – Szkoła Podstawowa Nr 11 i docelowo – Gimnazjum Nr 7. W roku szkolnym 2001/2002 do siedmiu klas I, pięciu II i dziewięciu klas III gimnazjum, uczęszczało 562 uczniów, a do ośmiu klas IV, VI VI szkoły podstawowej uczęszczało 226uczniów – był to rok o największej ilości oddziałów (29).

Pierwszym dyrektorem szkoły był

  • Stefan Sapieja (1958-1967)

a w dalszej kolejności funkcję tę pełnili:

  • mgr Józef Malinowski (1967-1973),
  • Edward Kacperczyk (1973-1984),
  • Maria Kacprzyk (1984-1991),
  • mgr Danuta Stankowska (1991-1999),
  • a od roku 1999 mgr Marek Parada.

Profesjonalne zarządzanie oraz wysoko wykwalifikowana kadra przynoszą wymierne efekty dydaktyczne. Szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami w konkursach przedmiotowych na szczeblu miasta, powiatu, województwa i ogólnopolskim.

Duch sportowej walki towarzyszy uczniom w zdobywaniu laurów w wielu konkursach i zawodach. Od wielu lat szkoła jest kuźnią młodych talentów sportowych, nasi wychowankowie uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski osiągając wysokie wyniki a hasło: „ Ze szkolnego boiska na olimpijskie igrzyska” jest cały czas aktualne.

 

 

Za: www.gim7tommaz.prv.pl