PREZYDENT MIASTA

818
 • ŚNIEGOCKI (1830 – ?, pierwszy burmistrz)
 • Karol LECHOWICZ (1927)
 • Wacław SMULSKI (9.03.1928 – 12.07.1933)
 • Eustachy RYCHLICKI – Komisarz Rządowy (12.07.1933 – 30.03.1935)
 • Antoni RĄCZASZEK (30.03.1935 przez 1937 i dalej?)
 • Antoni MAZUREK 10.07.1945 do 05.06.1950 Prezydent
 • Antoni MAZUREK 05.06.1950 – 12.04.1952 Przewodniczący MRN
 • Bronisław MARSZAŁEK 12.04.1952 – 28.12.1956
 • J. STAŃCZYK od 28.12.1956 – 2.02.1958
 • Kazimierz PIOTRKOWSKI 2.02.1958 – 10.11.1959
 • Józef KIEŁKOWICZ 10.11.1959 – 27.02.1963
 • Henryk PRZYBYŁOWICZ 27.02.1963 – 26.05. 1972
 • Eugeniusz MUSZYŃSKI 26.05.1972 – 29.11.1972
 • Józef LAWERSKI 29.11.1972 – 09.12.1973
 • Czesław TESZ 09.12.1973 – 01.06.1975 Naczelnik Miasta
 • Czesław TESZ 01.06.1975 – Prezydent Miasta

   

 • Cezary KRAWCZYK
 • Stefan GOŁASZEWSKI
 • Jerzy ADAMSKI
 • Tomasz KUMEK
 • Mirosław KUKLIŃSKI

(hasło w budowie)