Aktywni przedsiębiorcy

663

Na podstawie uzyskanych od przedsiębiorców informacji możliwe będzie ustalenie jacy specjaliści w naszym regionie są najbardziej poszukiwani. Informacje o najbardziej poszukiwanych zawodach będą przekazywane do uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, powiatowych urzędów pracy, instytucji szkoleniowych. Ważne jest zwrócenie uwagi na konieczność dostosowywania kierunków kształcenia uczniów i studentów oraz szkolenia pracowników i osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców.