Zameldowanie zamiast podatku

426

Od początku 2007 roku zmienią się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Podatnicy, sprzedając nieruchomości, będą musieli oddawać fiskusowi 19 proc. dochodu zamiast dzisiejszych 10 proc. przychodu. Utrzymane będzie zwolnienie, które zakłada, że jeśli kupioną nieruchomość sprzedajemy po 5 latach, jesteśmy zwolnieni z PIT. Zniknie większość zwolnień, ale zostanie wprowadzona nowa ulga, która pozwoli w łatwy sposób uniknąć zapłaty podatku. Będzie ona przysługiwała podatnikom, którzy sprzedają mieszkanie, w którym byli zameldowani przez co najmniej 12 miesięcy przed datą jego zbycia. By nie zapłacić podatku, wystarczy postarać się o meldunek i zmianę dowodu osobistego.Znawcy prawa podatkowego podkreślają, że ulga jest korzystna dla podatników, ale może stać się zachętą do oszustw w zakresie niepłacenia podatku przy sprzedaży mieszkań lub domów.Zdaniem jednego z ekspertów wprowadzone zwolnienie powinno uniemożliwiać zarobkowy obrót nieruchomościami, z racji konieczności posiadania meldunku przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

Według doradców podatkowych, aby skorzystać z nowego zwolnienia podatnik będzie musiał udowodnić, że przysługuje mu prawo do ulgi.
Jednym z dowodów będzie zaświadczenie z organu meldunkowego albo dane z dowodu osobistego, jeśli w dniu sprzedaży sprzedający jest zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu. Zameldowanie nie jest jednak tożsame z zamieszkiwaniem.
Za datę zameldowania na pobyt stały przyjmuje się datę wpłynięcia wniosku o zgłoszenie pobytu stałego. Urząd wystawia wówczas potwierdzenie zameldowania, ważne przez dwa miesiące od dnia wystawienia i w tym czasie należy dokonać wymiany dowodu osobistego.
Data wymiany dowodu nie ma wpływu na początek biegu okresu zameldowania.
Nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw, nabytych od 1 stycznia 2007 r. Do nabytych przed tym dniem będą miały zastosowanie regulacje obowiązujące dziś.