Tomaszów bez „Pilicy”

303

Było ono wygodne szczególnie dla młodzieży studiującej na krakowskich uczelniach. Wiele razy próbowano likwidować połączenie, ale nigdy ze skutkiem. Tym razem o likwidacji nikt nie wiedział. Spowodowało to niezadowolenie wśród mieszkańców naszego miasta, gdyż teraz znacznie utrudniona jest podróż pociągiem do Krakowa.