Tomaszów na tle wydarzeń historycznych

494

Między innymi odtworzone zostaną walki o linię Pilicy podczas I wojny światowej. Tomaszowianie zobaczą też życie okopowe w czasie walk pozycyjnych. Tym wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa pt. „Pilickie Verdun”, którą można oglądać już od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Inscenizację zaplanowano na 6 stycznia.