III sesja Rady Powiatu

412

 Debatę rozpoczęto uroczystym przekazaniem przez harcerzy Tomaszowskiego Hufca ZHP, światła betlejemskiego na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Barańskiego. Wręczono także wyróżnienie dla sierżanta Andrzeja Klewina z Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie, który uratował życie człowieka podejmując szybką akcję reanimacyjną do momentu przybycia pogotowia.

W czasie obrad zapadły decyzje, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel. Uchwalono przyznanie kwoty mln. złotych na oddłużenie budżetu. Sesja zakończyła się powołaniem Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu, w skład której weszli: Krzysztof Kołkiewicz, Anna Król – Pospieszny, Andrzej Wodziński, Edmund Król, Grzegorz Świetlik.