Student z zachodnim dyplomem

629

Najwięcej studentów uczy się w angielskim Coventry oraz duńskiej Kopenhadze. Zagraniczne stypendium trwa 6 lub 12 miesięcy. Miesięcznie dostają po 250 euro kieszonkowego, co często wystarcza zaledwie na opłacenie akademika i jeden posiłek dziennie. Aby się utrzymać, muszą dołożyć 200 – 300 euro miesięcznie.

– Studia na Zachodzie wyglądają zupełnie inaczej. Tamtejsze uczelnie są bardziej zaawansowane techniczne, lepiej wyposażone i na wszystko mają pieniądze – mówi Ewa Knap z IV roku biotechnologii, która niedawno wróciła ze stypendium w Belgii. Wraz z kolegą z roku zamierza wrócić do Belgii i obronić tam pracę magisterską, a kolega doktorską.

– Choćby ze względów finansowych jest to korzystniejsze – tłumaczy. U nas doktorant dostaje 800 zł. stypendium, tam 1500 euro.

Korzystając z różnych programów w ubiegłym roku na zagranicznych uczelniach uczyły się 823 osoby, a więc niemal co dwudziesty student Politechniki Łódzkiej.