Topnieją długi tomaszowskiego szpitala

Łączna kwota tych płatności opiewa na ponad milion zł. Na konto ZUS trafiło 4,5 mln zł. z tytułu zaległych ubezpieczeń społecznych. Została również wpłacona zaległa składka zdrowotna pracowników. Łącznie była to kwota ponad 3 mln 633 tys. zł.

Pozostałe zaległości wobec największego wierzyciela Szpitala Rejonowego zostaną rozłożone na cztery lata.