Wystawa archeologiczna czyli powrót do historii

647

Wystawa obejmuje okres wczesnego średniowiecza do początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Zgromadzono liczne eksponaty: broń, przedmioty gospodarstwa domowego, elementy pieca do wytopu żelaza pochodzące z wykopalisk pomiędzy Wisłą, Pilicą i Kamienną. Nie zabrakło również eksponatów pochodzących z terenów Przysuchy, Żarnowa, Sulejowa, Inowłodza. Wystawę uzupełniają plansze, fotografie oraz aranżacje.