Dzieci w Internecie

631

Zgłoszone prace oceniane będą w trzech kategoriach; psychologia, pedagogika, informatyka, prawo. W każdej kategorii jedna praca zostanie uhonorowana nagrodą finansową i jedna wyróżnieniem. Do 1 października br. trzeba przesłać pracę w formacie MS Word (doc.) lub Acrobat Reader (PDF). Szczegóły: Bezpieczny Internet.org.