Samodzielna placówka

Obie placówki mają teraz wspólną administrację, co na pewno usprawni ich działalność. Nadany został Zespołowi również nowy statut przez radnych Powiatu. Zespołem będzie zarządzał dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.