Irackie dzieci w potrzebie

640

Ich apel został skierowany do mieszkańców woj. Łódzkiego z prośbą o najbardziej potrzebne rzeczy. Znaleźć się powinny : woda mineralna, środki czystości, sprzęt ortopedyczny, środki opatrunkowe i inne niezbędne środki. Wiele dzieci uległo okaleczeniu dlatego ta pomoc jest im w szczególności potrzebna. Darczyńcy proszeni są o kontakt z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim pod numerem telefonu 042 664 14 10 lub pocztą elektroniczną:wczk@lodz.uw.gov.pl