Nowe oblicze kina „Mazowsze”

647

W Tomaszowie wspólnota działa w ośrodku TOMY przy ul. B. Głowackiego. Znana  jest z pomocy charytatywnej, działań w dziedzinie kultury na rzecz dzieci i młodzieży. Obecnie planowane jest poszerzenie działalności, do tego jednak niezbędne jest większe pomieszczenie. W dawnym kinie znajdzie się miejsce na kawiarenkę, sale klubowe, salę widowiskową przeznaczoną na większe imprezy.