XII Aukcja Kolekcjonerska

699
Aukcja jest organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum i Muzeum w Tomaszowie Maz.
Jej celem jest pozyskanie eksponatów do zbiorów Muzeum oraz środków finansowych na działalność statutową Muzeum, bowiem zysk z Aukcji , czyli różnica między ceną wywoławczą a wylicytowaną, zgodnie z Regulaminem Aukcji, przeznaczona będzie na działalność statutową tomaszowskiej placówki.

Do 16 listopada br. można dostarczać do Muzeum (ul. P.O.W. 11/15) przedmioty na Aukcję i przekazywać je w formie daru lub do sprzedaży komisowej. Mogą to być dzieła sztuki (obrazy, rzeźby), bibeloty, starocie, widokówki, karty pocztowe, walory filatelistyczne, numizmaty, wydawnictwa. Wszystkie przekazane na Aukcję przedmioty będzie można oglądać od 21 listopada do 1 grudnia br. w godzinach otwarcia tomaszowskiego Muzeum.
Serdecznie zapraszamy!