Żyj kolorowo

602

 Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia i osobami odpowiedzialnymi za jego przygotowanie są: dyrektor MDK – Tomasz Zdonek oraz nauczyciel – instruktor Barbara Jankowska. Celem programu jest zwrócenie uwagi społeczności na otaczające środowisko, wdrażanie nawyków troski o nie przez kształtowanie właściwych postaw, uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony oraz propagowanie zdrowego trybu życia i pożytecznego sposobu spędzania czasu. W ramach realizacji tego programu odbywały się liczne konkursy plastyczne oraz zajęcia artystyczne. Na początek grudnia przewidziano kolejne przedsięwzięcie: zajęcia plastyczne „Ślady na śniegu, czyli mój znak graficzny”.