Certyfikaty dla dwóch tomaszowskich szkół

561
W Domu Kultury w Łodzi, dnia 10 marca, odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów szkołom, które na polu szkolnictwa realizują programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości. Z województwa łódzkiego nominowanych zostało 14 placówek, w tym dwie tomaszowskie szkoły ponadgimnazjalne: II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica.

Zajęcia przedsiębiorczości w II LO wykładają dwie nauczycielki: Mariola Rychlik oraz Urszula Stefaniak. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu, szkoła została wyróżniona Certyfikatem Jakości. „Żeromaszczaki” prowadzą działalność w zakresie niesienia pomocy społeczności lokalnej, uwrażliwiają siebie i innych na potrzeby ludzi biednych, chorych, dzieci. Również działalność na rzecz zwierząt w schronisku oraz ogólno rozumianej ekologii, nie jest im obca.

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” przyznawany jest na 3 lata. Jest to wyróżnienie prestiżowe, dzięki któremu dana placówka zostaje włączona do grona szkół aktywnych, które w najlepszy sposób przygotowują uczniów do funkcjonowania w rzeczywistości.