Oddali cześć Papieżowi

715
W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II (2 kwiecień) odbywały się uroczystości związane z tym wydarzeniem. Szczególny charakter obchodów tego dnia, dał się zauważyć w Szkole Podstawowej nr 12. Szczególny – gdyż szkole tej patronuje Ojciec Święty.

Uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele NMP Królowej Polski. Dzieci modliły się o rychłą beatyfikację i kanonizację Papieża. Następnie uroczystości przeniesiono do szkoły. Przed tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia Jana Pawła II, odśpiewano „Barkę” oraz złożono kwiaty.

W hali sportowej przed zgromadzona publicznością, uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu artystycznym, całkowicie poświęconym Janowi Pawłowi II.

Głównym akcentem tej uroczystości było umieszczenie białej wstążeczki na drzewcu sztandaru szkoły. Gwóźdź, którym przybijano wstążeczkę została ofiarowany placówce przez kardynała Stanisława Dziwisza podczas VII październikowej pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Ojciec Marek Inglot – Dziekan Wydziału Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie poświecił ten gwóźdź 14 lipca 2007 roku przy grobie Jana Pawła II. „Ten symbol dokumentujący dzień przejścia naszego Patrona do Domu Ojca wzmocni naszą pamięć o Janie Pawle II i naszą jedność z Rodziną Szkół Jego imienia” – mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Anna Węgrzynowska.

W uroczystościach uczestniczyli: naczelnik Wydziału Edukacji Leszek Tomczyk, wiceprezydent Waldemar Wendrowski i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wacława Bąk, Ksiądz Prałat z Parafii św. Antoniego Stanisław Grad. Przybyła również delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w woj. Śląskim.