Kąpiel w zalewie pod znakiem zapytania

583
Zmiana klimatu oraz coraz większe skażenie wody substancjami azotowymi oraz bakteriami, spowodowało sytuację, gdy w połowie czerwca kąpieliska musiały zostać zamykane. Wzbudzało to niezadowolenie turystów, mieszkańców naszego miasta oraz właścicieli ośrodków wypoczynkowych.

Powyższa kwestia została naznaczona na XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 2 kwietnia. Pełnomocnik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Mirosław Barszcz zwracał się z prośbą do radnych o podjęcie jak najszybszych decyzji w sprawie ochrony wód Pilicy i Zalewu.

Podczas sesji został również przedstawiony raport Pełnomocnika Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za rok 2007. Wynika z niego, że stan sanitarny, higieniczny obiektów użyteczności publicznej uległ poprawie. 90% skontrolowanych obiektów wykazała się stanem dobrym lub bardzo dobrym. Również w przypadku chorób zakaźnych nie odbiegamy od średniej województwa łódzkiego. W porównaniu do 2004 roku, nastąpił spadek zachorowań na te choroby.

Jednak największym problemem naszego powiatu jest wciąż masowy zakwit glonów i tym samym zamykanie kąpielisk. Miejmy nadzieje, że zostaną podjęte odpowiednie działania, które pozwolą na bezpieczne i przyjemne korzystanie z uroków Zalewu.