Strajk nauczycieli

861

Według wcześniejszych zapowiedzi do jednodniowego strajku przystąpili nauczyciele. Mimo, że przyszli do szkoły, to nie odbywają się zajęcia lekcyjne ani egzaminy maturalne. Maturzyści, którzy tego dnia mieli zdawać ustny egzamin dojrzałości zostali wcześniej poinformowani, że zdadzą maturę w innym terminie (zgodę na to wyraziła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). Wszystkim strajkującym pracownikom oświaty i nauczycielom zostanie potrącona odpowiednia kwota z pensji za ten dzień.

O strajku nauczycieli, zostali wcześniej powiadomieni uczniowie i rodzice dzieci. Dla osób, które mimo wszystko pojawiły się w szkole, zorganizowana została opieka.

SP 7, 12, 13, Gimnazjum 7, I, II, III LO, ZSP 2, ZSP 6, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Przedszkole 5, 7, 9 i 19 to placówki, w których poparcie dla strajku wyraziło ponad 50 % pracowników i tym samym przystąpiły one do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Natomiast zajęcia lekcyjne odbywają się na pewno w ZSP 3, ZSP 1, ZPSZiO.

Oprócz 50 – procentowego wzrostu wynagrodzeń, strajkujący domagają się utrzymania dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela oraz dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.