Biuro Porad Obywatelskich w naszym mieście

720
„Osoby, które się zgłaszają do nas często nie wiedzą gdzie szukać pomocy, nie wiedzą, do kogo się zwrócić" powiedział Hubert Cabała, psycholog, który niebawem zacznie udzielać pomocy w Biurze Porad Obywatelskich. Instytucja ta zostanie uruchomiona w połowie października przy Stowarzyszeniu Festivita. Pod adresem Niska 81 będzie można bezpłatnie skorzystać z usług prawnika, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty od spraw uzależnień. Osoby te będą udzielać pomoc na miejscu bądź też kontaktować z odpowiednimi placówkami, właściwymi dla rozwiązywania konkretnych problemów.

13 października w ramach obchodów Dnia Papieskiego, w kościele przy ul. Niskiej, oficjalnie zostanie uruchomione Biuro Porad Obywatelskich. Podczas otwarcia obecny będzie biskup łódzki oraz władze powiatu i miasta.

Placówka stworzona będzie z myślą o osobach z problemami zawodowymi, osobistymi, rodzinnymi bądź osobach uzależnionych i niepełnosprawnych. Na szczególną pomoc mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne oraz bezrobotne matki samotnie wychowujące dzieci. 

W planach Stowarzyszenia Festivita jest utworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, terapii zajęciowej, świetlicy środowiskowej i klubu seniora. Dodatkowo osoby, które zgłoszą się do Biura Porad Obywatelskich będą mogły wziąć udział w kursach, szkoleniach, programach informacyjnych z zakresu edukacji publicznej i promocji zdrowia.                 

Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów specjalistów:
 • Doradca zawodowy Poniedziałek 13:30-15:30 i Środa 13:30-15:30
  (doradztwo zawodowe, poradnictwo personalne, pomoc osobom bezrobotnym i chcącym się przekwalifikować)
 • Specjalista od spraw uzależnień Poniedziałek 18:30-19:30 i Piątek 18:30-19:30
  (pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym);
 • Pracownik Socjalny Wtorek 13:30-15:30 i Czwartek 13:30-15:30
  (porady z zakresu udzielania pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, stypendiów socjalnych);
 • Prawnik Wtorek 13:30-15:30 i Czwartek 13:30-15:30
  (porady prawne, pisma urzędowe, odwołania, przepisy urzędowe)
 • Psycholog Poniedziałek 16:00-18:00 i Czwartek 16:00-18:00
  (poradnictwo, wsparcie, sytuacje kryzysowe, diagnoza, problemy wychowawcze, 
  problemy szkolne)
 • Duszpasterz Wtorek 16:00-17:30 i Czwartek 16:00-17:30
  (wsparcie, poradnictwo, rozmowa, sytuacje kryzysowe, problemy wychowawcze)