Stuknęła im 10-tka

489

5 VI 1998 roku sejm Rzeczypospolitej Polski podpisał ustawę na mocy, której zostały utworzone powiaty, w tym powiat tomaszowski. 23 listopada 1998 roku pierwszy starosta Stefan Gołaszewski na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał akt poświadczający utworzenie powiatu tomaszowskiego. Po Stefanie Gołaszewski (wówczas Rada Powiatu liczyła 45 osób) powiatem zarządzał Andrzej Barański. Berło władzy nad powiatem w roku 2007 przejął Piotr Kagankiewicz, który tę funkcję pełni obecnie.

Uroczyste posumowanie dziesięciolecia istnienia powiatu obchodzono 27 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Na spotkaniu, któremu przewodniczył Andrzej Barański, wręczono medale osobom, które podejmowali decyzje związane z działalnością powiatu, a więc m.in. członkom Rad Powiat trzech kadencji.

Na spotkaniu obecna była również wicewojewoda Krystyna Ozga: „Powiat tomaszowski to wielki kapitał ludzki, to ludzie, którzy walczą o środki finansowe, którzy mają wielkie inicjatywy, którzy wiedzą, czego chcą. Dzięki aktywności władz powiatu, poszczególnych gmin i organizacji pozarządowych. ten powiat w rankingu powiatów oceniany jest, jako jeden z lepszych, który osiągnął takie efekty gospodarcze i ekonomiczne”. 

W ciągu 10 lat istnienia powiatu nastąpiły istotne zmiany. „Przypomnijmy sobie jak 10 lat temu wyglądały drogi powiatu, miasta Tomaszów – przypominał Andrzej Barański – ile zostało włożone na rzecz rozwoju oświaty, nie tylko w sferze kształcenia kadry pedagogicznej, ale i przede wszystkim infrastruktury, poprawiając warunki nauczania dla naszej młodzieży, jak i dla wspaniałej kadry pedagogicznej. Spójrzmy chociażby przez pryzmat szpitala. On mimo swojego zadłużenia nie stał się ruiną”.

Powiat tomaszowski tworzy miasto Tomaszów Mazowiecki oraz 10 gmin: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, gmina Tomaszów, Ujazd, Żelechlinek.