Sprawdzili wiedzę o żywności

712
W tomaszowskim "gastronomiku" etap okręgowy dla województwa łódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Produkcji Żywności odbywał się już po raz piąty. Uczniowie z Łodzi, Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego, Dobryszyc oraz z Tomaszowa Mazowieckiego mieli za zadanie rozwiązać test, który sprawdzał wiedzę o produkcji żywności. Następnie 20% uczniów zakwalifikowało się do kolejnej rundy, podczas której młodzież odpowiadała na pytanie ustne.

Najlepszą wiedzą wykazał się Paweł Buczyński z ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Uczennice ZSR w Dobryszycach: Marzena Kowalczyk oraz Dominika Szyler zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce.

Laureaci etapu okręgowego zakwalifikowali się do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Produkcji Żywności, który odbędzie się w marcu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Profitami udziału w olimpiadzie jest przede wszystkim to, że „(…) około 50 uczniów zdobędzie indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce kształcące w kierunku żywienia i żywności. Najlepsi zostaną zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego” zaznaczył Jacek Okoński, nauczyciel ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

W marcu 2009 roku w „gastronomiku” odbędzie się również etap centralny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.