Kolejny remont w Tomaszowie

637
Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Głowackiego. Remont obejmuje odcinek od ul. Św. Antoniego do ul. Strzeleckiej. W związku z tym ulica Głowackiego na tej długości została wyłączona z ruchu samochodowego.

W związku z remontem została częściowo zmieniona trasa przejazdu autobusu miejskiego linii nr 3. Trójka przejeżdża ulicą św. Antoniego do Mazowieckiej, z pominięciem ulic prez. Mościckiego i B. Głowackiego. Zmiana trasy obowiązuje dla obu kierunków jazdy. Kursy linii nr 3 rozpoczynające się od pl. Kościuszki, opóźniają się o 2 minuty.

W czerwcu 2009 roku planowane jest zakończenie prac remontowych na tym odcinku.