Komu przekazać jeden procent podatku?

1181
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, które prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego. Organizacje te przynoszą pomoc wszystkim potrzebującym, bez względu na płeć, wiek czy wyznanie. W ich status może być również wpisana pomoc w ochronie zwierząt, bądź działania na rzecz ekologii. Organizacje te mają prawo otrzymać 1% podatku.

Wykaz organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego oraz przysługuje im prawo do otrzymania 1% podatku, można znaleźć pod tymi adresami: www.opp.ms.gov.pl , www.ngo.pl, www.bopp.pozytek.gov.pl .

 
Poniżej prezentujemy listę organizacji pożytku publicznego z powiatu tomaszowskiego:
 
Fundacja „Dar serc”
Ul. Partyzantów 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS  0000104323

Stowarzyszenie Eurotomaszów
Ul. Warszawska 149/151
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000173829

Fundacja „Rosa”
Ul. Barlickiego 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000207472

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz.
Ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000214510

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Liderek”
Ul. J. Słowackiego 28/34
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000216062

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
Ul. Sosnowa 68
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000219583

Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz”
Ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS 0000220660

Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „Odnowa”
Ul. Tomaszowska 13
97-217 Lubochnia
Nr KRS 0000222974

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie
Łaznów 70
97-221 Rokiciny
Nr KRS 0000225719

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Mieć szansę” w Lubochni
Ul. Łódzka 19
97-217 Lubochnia
Nr KRS 0000269598

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Ul. Farbiarska 20
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nr KRS  0000287668

Po wybraniu organizacji, której chcemy przekazać 1% musimy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). W rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać nazwę oraz numer pod jakim widnieje organizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podajemy również kwotę, jaką chcemy przekazać. Nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik może przekazać 1% wyłącznie jednej organizacji, jeżeli wypełnia jeden formularz PIT.

Wyznaczone pieniądze zostaną przelane na konto wybranej organizacji w lipcu bądź sierpniu. Dokona tego Urząd Skarbowy, jeżeli podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Termin składania zeznań podatkowych dla ryczałtowców minął 31 stycznia, natomiast dla pozostałych podatników kończy się 30 kwietnia.