Bure Misie przyznane

817
Lista „Burych Misiów” kończy się na numerze 38. Tyle zgłoszeń wpłynęło na konkurs, którego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Innowator z Tomaszowa Mazowieckiego. Plebiscyt organizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” i miał za zadanie wyłonić najbrudniejsze miejsca w Tomaszowie Mazowieckim.

Tomaszowianie poprzez głosowanie wybrali te rejony miasta, które najbardziej wydały im się zaśmiecone i zaniedbane. Pod lupą znalazło się m.in. miejsce po dawnej Komendzie Policji, róg ulicy Żelaznej i Spalskiej, odcinek ulicy Majowej, od ul. Szczęśliwej do ul. Orlej czy lewy brzeg rzeki Czarnej (koniec ul. Wspólnej). Pełna lista „Burych Misiów” znajduje się tutaj.

 
Zgłoszone miejsca pełniły głównie rolę nielegalnych wysypisk śmieci, gdzie można było znaleźć różnego rodzaju odpadki, butelki, opakowania foliowe, gruz czy też, jak to miało miejsce przy ulicy Strzeleckiej obok pawilonu handlowego, krzak ubrany w śmieci, wyglądający jak choinka.
 
To nie koniec działań Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Innowator w tym kierunku. W planach stworzenie jest interaktywnej mapki, wraz ze zdjęciami, wskazującymi na miejsca najbardziej zaśmiecone w naszym mieście. Ponadto w kwietniu planowane jest spotkanie w Urzędzie Miasta, na którym omówione zostaną „Bure Misie” wraz ze wskazaniem instytucji odpowiedzialnej za dany teren jak. Usłyszymy również propozycje rozwiązań „brudnego” problemu. Natomiast w maju odbędzie się debata z udziałem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku oraz mieszkańcami.
 
Loga „Burego Misia” stawiane będą we wrześniu na tych terenach, na których nie poczyniono żadnych kroków w celu ich posprzątania.
 
STOWARZYSZENIE INNOWATOR OTRZYMAŁO OD FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO MIKROGRANT NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI „MASZ GŁOS ,MASZ WYBÓR”. JEŻELI KTOŚ POPIERA DZIAŁANIA  INNOWATORA I CHCIAŁBY WSPOMÓC FINANSOWO, PODAJEMY NR KONTA: BANK PEKAO S.A. I/o w Tomaszowie Maz., Numer konta: 11 1240 3145 1111 0010 1654 2115