Uroczystości Rocznicy Śmierci mjr Hubala

682
Poniżej prezentujemy program uroczystości:

godz. 12.00 – Polowa Msza Święta, której przewodniczył będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego, generał dywizji profesor Tadeusz Płosk,

godz. 13.00 – ceremoniał wojskowy,

godz. 14.00 – składanie wieńców i kwiatów przez delegacje oraz część artystyczna,

godz. 14.45 – poczęstunek wojskową grochówką.

Uroczystości odbędą się przy Szańcu Hubala w Anielinie. Dojazd pod Szaniec, będzie możliwy wyłącznie przez miejscowość Anielin.

Patronat nad obchodami objął Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski, Ordynariusz Diecezji Radomskiej bp Zygmunt Zimowski oraz Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska.