Powiat zapłaci?

621
Wczoraj (29 kwietnia) sprawa w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim zakończyła się sukcesem dla wrocławskiej firmy factoringowej Euro – Dept Group sp. z o.o. Według decyzji sądu, Powiat Tomaszowski musi zapłacić firmie z Wrocławia 1 milion 300 tys. złotych wraz z odsetkami oraz pokryć koszty postępowania sądowego (80.000 zł). 

Powyższa sprawa dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą, a dokładniej nieprawidłowości finansowych związanych z opłaceniem inwestycji. Wykonawcą budowy była firma „Sztukiewicz” z Zalesia Górnego koło Piaseczna. Podpisała ona umowę factoringową z firmą Euro – Dept Group sp. z o.o. z Wrocławia, w której dokonano cesji wierzytelności. W związku z tym pieniądze za kolejne etapy budowy ciągu powinny trafiać na konto wrocławskiej firmy a nie Sztukiewicza. 

Nie stało się tak w przypadku dwóch ostatnich przelewów. Mowa o kwotach: 1, 3 mln i 700.000 zł. Znalazły się one na koncie Sztukiewicza, który zniknął wraz z pieniędzmi. Do tej pory nie został odnaleziony. 
 
Początkowo toczono sprawę we Wrocławiu, gdzie tamtejszy sąd nakazał Powiatowi wypłacić firmie factoringowej należną sumę. W ciągu dwóch tygodni Powiat, zgodnie z prawem odwołał się od tej decyzji. Następnie sprawa trafiła na wokandę do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, a ten wczoraj wydał wyżej wymienioną decyzję Starosta zapowiada odwołanie od wyroku.