Mianowania nauczycieli

749
W dniach 2-3 lipca 2009r. oraz w dniu 21 sierpnia 2009r. odbyło się 9 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela minowanego, a byli to:
 

 

1. Magdalena Szczucińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
2. Agnieszka Kozera – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12
3. Ewa Goździk-Szczepańska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12
4. Agnieszka Grzesińska – nauczyciel Gimnazjum nr 3
5. Agata Pająk – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4
6. Małgorzata Baldiszak – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4
7. Anna Ksyt – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4
8. Paweł Biniek – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4
9. Zbigniew Milczarek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 13

 

W dniu 27 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w/w nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, a Pan Waldemar Wendrowski – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.